PROGRAM PARASHKOLLOR PER GRUPMOSHAT

Qendra ofron kujdes ditor dhe program parashkollor për fëmijë të moshës:

  • Këndi i lodrave
  • Gr.I- 6 muajsh-2 vjeç
  • Gr.II- 2-3 vjeç
  • Gr.III- 3-4 vjeç
  • Gr.IV- 5-6 vjeç
  • Dhe nxënës të klasave:
  • Kl. I-V