Kyçu apo Regjistrohu

Pranoni te rejat me te fundit nga akademia e femijeve.

Nëse nuk je i regjistruar, mund të regjistroheni Këtu

QENDRA EDUKATIVE “LOJA”

Qendra edukative “Loja” ofron kujdes dhe edukim parashkollor për fëmijë të moshës 6 muaj-në 6 vjeç si dhe program mbështetës për nxënës të ciklit të ulët të shkollës fillore nga Kl.I-V.

MISIONI I QENDRËS është përfshirja, zhvillimi dhe edukimi i fëmijëve përmes lojës, programit edukativ dhe mësimit që siguron shkathtësi për shkollë dhe jetë.

Strategjia e punësdo të përfshijë gërshetimin e metodologjive bashkëkohore me fëmijën në qendër që do të ketë pikënisje të nxënit përmes lojës në një ambient nxitës dhe mikëpritës nga personeli profesional.

SHERBIMET E QENDRES "LOJA"

>> Kujdes dhe program edukativ parashkollor për fëmijë të moshës 6 muaj-6 vjeç, >> Program mbështetës për nxënës nga klasat e I-V, ...

AKTIVITETE SHTESË

Gjuhë angleze, >> Edukim artistik (atelie arti, muzikë, dramatizim, vallëzim dhe balet, etj.), >> Aktivitete sportive >> Ambient të kinemasë ...

PROGRAM PARASHKOLLOR PER GRUPMOSHAT

Gr.I- 6 muajsh-2 vjeç >> Gr.II- 2-3 vjeç Gr.III-3-4 vjeç, >> Gr.IV-4-5 vjeç >> ....